Åkrehamn scorer høyt på skoleundersøkelse

AV: Vegard Kildal. Tekst/Foto

aakra-vgs-980x551

En ny undersøkelse over videregående skoler i Norge viser at Åkrehamn ligger godt over landsgjennomsnittet. 

For første gang publiseres det en sammenligning av kvalitet på ulike videregående skoler i hele landet. Undersøkelsen tar blant annet for seg hvor flink skolen er til å sikre at elevene fullfører studiene med gode karakterer.
Undersøkelsen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og ble gjennomført av SØF (Senter for økonomisk forskning) i Trondheim.

Blant de beste

I Rogaland faller Åkrehamn på andre plass, slått av Karmsund med 0.2 poeng. Nederst på skalaen i Rogaland ligger Skeisvang med 2.6 av 6 poeng.
Under er en oversikt over skolene i Haugaland:

  • Karmsund 4.5
  • Åkrehamn 4.3
  • Haugaland 3.3
  • Ølen 3.3
  • Kopervik 3.1
  • Vardafjell 2.8
  • Skeisvang 2.6

Resten av resultatene kan du finne HER

Resultatene viser at det er for store forskjeller mellom skolene i landet sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Tv2.

Målet må være å gi alle elever i landet like muligheter til å lykkes, uavhengig av hvor de bor eller hvilken skole de begynner på.

Skolene som deltok i undersøkelsen ble vurdert ut ifra syv forskjellige punkter. Resultatet av disse punktene ble deretter beregnet om til en karakter på en skala fra èn til seks.

1. Fullføring: Hvor mange fullfører videregående skole innen fem år etter avsluttet grunnskole?

2. Deltagelse: Hvor mange deltar i videregående opplæring alle semestre etter avsluttet grunnskole til og med 6. semester?

3. Normert progresjon: Hvor mange fullfører videregående skole tre år etter avsluttet grunnskole?

4. Normert fullføring. Hvor mange er i fullfører videregående skole på tre år for studieforberedende program og fire år for elever på yrkesfaglig program?

5. Gjennomsnittlig standpunktkarakterer på vitnemålet.

6. Norskeeksamen – avsluttende karakter i norsk hovedmål.

7. Skriftlig eksamen – gjennomsnitt på alle skriftlige eksamener.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *