Meninger om rusbruk på ÅVGS

Er alkoholbruk et stort problem på Åkrehamn VGS?

Alkohol er det vanligste rusmiddelet i hele Europa. Siden de fleste er vant med stoffet, legges det ikke mye vekt på hvor skadelig det faktisk er.

av: Runa, Malin, Runa, Michelle

Det er veldig ulike meninger på om det er et stort problem her på skolen. Nesten alle vet hva aldersgrensene for alkohol er, men det er mange som fortsatt velger å bryte dem. Vi har intervjuet elever, sosialrådgiver og rektor på skolen om hva de synes om dette.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *