Helse til Holsebro

I Februar reiste flere av elevene på Helse og sosial  Vg2 for å jobbe, bo og leve i Danmark. Vi i skoleavisen har snakket med Malene Pedersen og Synnøve Danielsen som er blitt plukket ut til å reise.

FullSizeRender

 

Av: Marius Nilsen TEKST/FOTO

 

I praksisperioden fra 22. februar til 21. mars skal sju elever fra Helse og sosial leve i Danmark, målet med turen er å gi elevene en erfaring med å jobbe utenlands, noe gjøre dem mer attraktive på arbeidsmarkedet.

-Vi som reiser er til sammen sju personer, alle som ville reise måtte søke til skolen. Alle som sendte søknad ble tatt ut til intervju, de så hovedsakelig på fravær, og karakter i PTF faget, forteller Malene Pedersen.

Elevene skal jobbe i hjemmetjenesten og barnehager i Hostebro kommune i Danmark, der hverdagen blir litt annerledes enn her hjemme.

-Det blir kjekt og komme seg vekk litt, vi skulle egentlig bo i leiligheter i Holstebro men nå blir det på Holstebro Utdannelsesenter istedet. Vi kommer til å jobbe fem dager i uken fra 07:00 til 13:00, men det blir interessant å bo i Danmark, sier Synnøve.

 

-Å jobbe i et annet land er jo ikke helt problemfritt, selv om dansk er veldig likt vårt språk her hjemme så kan jo språket bli et problem. Vi har fått beskjed om at vi må lære oss de forskjellige navnene på tallene, Danskene bruker jo helt andre navn på tall en oss i Norge, legger hun til.

 

Selve turen blir arrangert via EU’s program Erasmus+. Erasmus+ er et program som gjelder fra 2014 til og med 2020, målet med programmet er å bekjempe den rekordhøye arbeidsledighet hos unge i Europa. Erasmus+ ønsker å gi unge arbeidere erfaringer og kompetanse som det er behov for i arbeidslivet.

-Vi synes jo det er kjekt å få lov til å reise og bo i Danmark nesten helt kostnadsfritt, det er jo en opplevelse å ta med seg inn i arbeidslivet, avslutter Malene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *